Autodoprava Gabryš

Přeprava  nákladu do 2,8 tuny v Praze, Benešově  a okolí.
Přepravu provádíme automobily Volkswagen Amarok, vozík na přepravu zvířat Cheval Liberte. Možno využít i jiné typy přívěsů.

Telefon: 724319983, 602619504 Email: gabrys@seznam.cz

Ceník

Autodoprava

  Amarok  Amarok + vozík
Praha - hodinová sazba    500Kč    550 Kč
Praha - 5 hodin (do 75 km)   2 200 Kč   2 400 Kč
Praha - 8 hodin (do 150km)   3 600 Kč   4 000 Kč
Mimo Prahu     11 Kč/km    12 Kč/km
Nakládka + vykládka 15 minut   75 Kč
Čekání 15 minut 60Kč
Zdarma možná i spolujízda   +4  

Půjčovna

Půjčení přepravníku na koně s kamerovým systémem 1 den 1 000 Kč Záloha 10 000Kč a fotokopie občanského i řidičského průkazu
 

Charakteristika vozidel:

Volkswagen Amarok

  VW Amaro
malý nákladní automobil  4x4 s korbou 5 sedadel v kabině
Velikost  úložného  prostoru šířka: 1220 mm
délka: 1500 mm
Užitečné zatížení 950 kg
Hmotnost brzděného přípojného vozidla 2800 kg
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla 750kg
 

Cheval Liberte

  cheval liberte
přepravník na koně a 4 nohá zvířata 2 místný
Velikost úložného prostoru délka:  3050 mm
šířka:    1650 mm
Užitečné zatížení  1300 kg
 

Půjčovna obytného vozu Renault Rimor Katamarano 12P plus, rok výroby 2014

Vybavení:

Podmínky

Při pronájmu se účtuje jednorázový servisní poplatek 1500 Kč (včetně DPH), který obsahuje 2x plnou PB lahev, chemii do WC, plnou nádrž čisté vody, zaškolení, doplnění provozních náplní, předání a kontrolu technického stavu vozu a administrativu.

Ve voze je zákaz kouření a zákaz provádění jakýchkoli úprav. Vůz je předáván umytý a vyčištěný, v tom samém stavu se také vrací.

Vůz se vrací s vyprázdněnou odpadní kazetou WC, v případě, že se tak nestane, je účtován poplatek 1 000 Kč (včetně DPH).

Vůz se předává a také vrací s plnou nádrží PHM.

Po písemném potvrzení rezervace se do maximálně 2 dnů platí 50% z celkové částky sjednaného nájemného (v hotovosti nebo bankovním převodem), zbývající část ve výši 50% z celkové částky sjednaného nájemného je splatná nejpozději 8 dnů přede dnem předání vozidla.
V případě, kdy bude tato smlouva uzavřena v době 8 a méně dnů přede dnem předání vozidla, je nájemce povinen uhradit celou částku, a to do 2 dní.

V den začátku nájmu skládá nájemce vratnou kauci 30 000 Kč na případné pokrytí škod, které nejsou kryté z havarijního pojištění (spoluúčast, neodstranitelné znečištění, zničení interiéru....).

Při odstoupení nájemce od závazné rezervace se platí tyto storno polatky: V případě zrušení smlouvy nájemcem 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny pronájmu.

V případě zrušení smlouvy nájemcem 29 až 8 dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pronájmu. V případě zrušení smlouvy nájemcem 7 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 90% z celkové ceny pronájmu.

Při převzetí a vracení vozu, je třeba počítat s cca 30-60 min. na zaškolení, kontrolu vozu a administrativu.